Verim Eğrisi

Verim eğrisi, çok basit bir şekilde vade ile faiz oranları arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Bu ilişki grafiksel olarak ifade edilir. Bu grafiğe getiri eğrisi ismi de verilmektedir. Verim eğrisi, özellikle ekonomistlere ekonominin durumu ile ilgili tahmin yapma fırsatı vermektedir. Bu eğri, oldukça fazla çalışmanın sonucunda ortaya çıkmaktadır. Özellikle hazine bonosu ve devlet tahvilleri gibi önemli konularda kanıt kabul edilmektedir.

Bu eğriye bakarak bunlar anlaşılabilir. Dolayısı ile eğrinin son derece devlet iç borçlanma senetleri için kullanılmaktadır. İç borçlanma senetlerinde vade ve faizin kullanılması, beraberinde verim eğrisini getirmektedir.

Verim Eğrisi Çizilişi

Verim eğrisi, dikey ve yatay iki çizginin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Yatay kısımda vadeler yer alacak şekilde düzenlenirken, dikey kısımda da faiz oranları yer almaktadır. Bu eğriye bakan bir kişi, faiz oranları ve vade arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde görebilmektedir. Yıllara göre vadeli tahvil senetleri ve faiz oranları birbirleri ile sürekli ilişki içerisindedir ve sürekli olarak vadesine göre faiz oranı da değişiklik göstermektedir.

Verim eğrisi, normal eğim ve yatay eğim olmak üzere iki başlıca ana modelde incelenmektedir. Pozitif eğimli ve negatif eğimli eğriler, ekonomistlerin üzerinde yorum yapmaları için oluşturulmuştur. Böylece enflasyon beklentileri dile getirilebilmektedir. Uzun vadeli tahvil senetlerinde faiz durumu, yatırımcılar tarafından çokça önemsenmektedir. Bu yüzden verim eğrisi son derece önemlidir

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi