Varlık Fonu Nedir? Nasıl Kuruldu?

Varlık fonu, ulusal anlamda birbirinden farklı finansal araçlara yatırım yapılarak gelir sağlamayı hedefleyen, devletin önderlik ettiği, sahibi olduğu ve yönettiği fon gruplarına verilen genel isimdir. Bu fonda elde edilecek olan gelirler, dönem dönem açıklanan bütçe fazlalarından oluşmaktadır. Bundan dolayı, ülkelerde oluşan bir bütçe fazlası söz konusuysa, bu durumda ortaya çıkabilecek dört durumdan söz edilebilir. Bunlar;

İlk olarak harcamalar arttırılır.

Geçerli olan vergi yükleri hafifletilir.

Borçlar erken ödenebilir.

Bütçe fazlalıkları ortaya çıktığı zaman bir varlık fonu kurulabilir ve bu fonlar ile finansal araçlar alınır. Böylelikle de gelecek kuşaklara etkisi sürecek bir refah ortaya çıkarılmış olacaktır.

Ulusal anlamda birçok fon bulunmasına rağmen, ülkemizde böyle bir fonun ortaya çıkışı, 26 Ağustos 2016 tarihinde olmuştur. Bu tarihte, Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile birlikte, Türkiye Varlık Fonu yürürlüğe girmiştir. Kurulduğu günden itibaren bu fonun amacına bakacak olursak; fonların ortaya çıkarılması ve yönetilmesi ile birlikte, sermaye piyasalarında birbirinden farklı araçların ortaya çıkması, ekonomik derinlik sağlanması, yurtiçinde kamuya ait olan varlıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, dış kaynakların temin edilmesi, stratejik, büyük ve uzun dönemli yatırımların gerçekleştirilmesi gibi amaçları bulunmaktadır. Anonim şirket olarak kurulan bu fonun, kuruluş sermayesine baktığımız zaman ise, 50 milyon liralık bir yatırım karşımıza çıkmaktadır. Bu değer, geçtiğimiz günlerde varlık fonuna aktarılan kurum ve şirketler ile daha da gelişmiştir.

Varlık Fonu Nasıl Kuruldu?

Varlık Fonu’nun kuruluşu, az önce de belirttiğimiz gibi 26 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleşti. Kuruluşun ardından, bu ananim şirketin Başbakanlık’a doğrudan bağlı olduğu da açıklandı. Kuruluşu ile birlikte, 3 yıllık stratejik bir planı da devreye sokan kurum, kendisine bağlı olan şirketler ya da iştirakleri ile birlikte 3 yıllık bir yola da çıkmış oluyor. Fon ile ilgili daha detaylı bir araştırma yaptığımız zaman, Türkiye Sicil Gazetesi’nde, üye olan kişiler ile ilgili şu isimler yer almaktadır. Yiğit Bulut, Himmet Karadağ, Oral Erdoğan ve Kerem Alkın üyelik ünvanında, yönetim kurulu başkanlığında ise Mehmet Bostan bulunuyor.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi