Varlık Fonu Denetimi Kimin Tarafından Yapılır?

Varlık Fonu, kurulduğu 2016 yılında çok fazla gündeme gelmemiş olsa da, geçtiğimiz günlerde birçok kamu kurumunun Varlık Fonu’na aktarılmasının ardından gündemden adeta düşmemektedir. Her kesimden kişinin merak ederek araştırdığı Varlık Fonu’nun, kamuya bağlı çalışan bir anonim şirket olduğu, ekonomik istikrarı sağlamak ve ekonominin canlanması gibi amaçları bulunan bir kurum olarak karşılarına çıkmaktadır.

Varlık Fonu her ne kadar Başbakanlık’a bağlı olsa da, denetime tabi tutulmaktadır. Hem Türkiye Varlık Fonu’nun hem de, Varlık Fonu’na aktarılan tüm kurumların, şirketlerin ya da hisselerin denetlendiğini söyleyebiliriz. Burada denetim görevi, tamamen anayasaya bağlı kalınarak yapılmaktadır. Ülkemizde yatırım ve sermaye piyasalarını kontrol eden Sermaye Piyasası Kurulu, burada da öncü denetleyici rolündedir. Kurulduğu sıralarda, Varlık Fonu’nda değerlendirilmek istenen mal varlıkları ya da şirketler, şirketin mal varlığı olarak kayıtlara geçilmekteydi. Fakat, 2017 yılına bakıldığı zaman Türkiye Varlık Fonu’nda yönetilmek üzere şirkete devredilen tüm hisse senetleri ve mal varlıklarının, şirketin mal varlığı sayılmadığı karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlık Fonu’nun Yönetiminde Kimler Var?

26 Ağustos 2016 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan bildiri ile birlikte tamamen yürürlüğe geçmiş olan Türkiye Varlık Fonu’nda, yönetim kurulu üyeleri ve bir de yönetim kurulu başkanı bulunmaktadır. Türkiye Sicil Gazetesi’nden elde ettiğimiz bilgiye göre, Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulundaki üyeler; Oral Erdoğan, Himmet Karadap, Yiğit Bulut ve Kerem Alkın’dır. Yönetim kurulu üyelerini denetleyen ve asıl karar verici konumda olan Yönetim Kurulu Başkanı ise Mehmet Bostan’dır.

Her ne kadar eleştiriliyor olsa da, dünya genelinde her ülkede böyle bir fon kurulduğu ve ekonomilerdeki hızlı gelişimin de bu fonlara bağlı olduğu bilinmektedir. Varlık fonu denetimi ve işleyişi aynı olan ve en büyük varlık fonları olarak karşımıza çıkan ülkeler ise şunlardır.

Norveç – 885 milyar Dolar
Çin – 814 milyar Dolar
Birleşik Arap Emirlikleri – 792 milyar Dolar
Kuveyt – 592 milyar Dolar
Suudi Arabistan - 576 milyar Dolar

Burada bahsedilen ülkelere bakıldığı zaman, ekonomik istikrarın sürdürebilir olduğunu ve özellikle yaşayan halkın çok daha iyi ekonomik koşullarda olduğunu görebiliriz.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi