Ülkelerin Petrol Rezervleri

Dünya’nın birçok farklı bölgesinden petrol çıkartılmakta, işlenmek ve diğer ülkelere ticareti yapılmaktadır. Ülkeler petrol ticareti yaparken birçok esası göz önünde bulundurarak fiyat belirlemekte ve buna bağlı olarak sahip olduğu petrol kadar da ticaretini gerçekleştirmektedir. Dünya’nın farklı farklı bölgelerinde ve ülkelerinde petroller çıkartılmaktadır. Petrolün önümüzdeki yıllar içerisinde değerinin azalacağı ve biteceği yönünde iddialar da bulunmaktadır. Her geçen yıl sonunda petrol rezervlerinin azaldığına dair de bilgiler ortaya atılmasına rağmen yine her geçen yıl ortaya çıkartılan petrol rezervleri de bulunmaktadır.

Dünya’da ispatlanabilmiş olan petrol rezervlerinin dışında hâlâ aranan ve satışı gerçekleştirilmek istenen petrol rezervleri de bulunmaktadır. Dünya’nın ispatlanmış ve kanıtlanmış olan petrol rezervi geçtiğimiz yıla oranla yüz 7,7’lik bir artış göstermiştir. Bu artışla beraber petrolün varil sayısı 1,520 milyon varilden 1,637 milyon varile çıkmıştır. Bu artışla beraber Dünya’nın petrol rezervi ömrü de artmıştır. Daha önceleri yakın bir gelecekte biteceği söylenen petrol rezervinin ömrü yaklaşık olarak 48,8 yıla kadar çıkmıştır.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yapmış olduğu araştırmalar sonucunda geçtiğimiz yıldan bu yıla oranla binde iki oranında bir artış gerçekleşmiştir. Yeni rezervlerin bulunması ve var olan rezervlerin işlenmesiyle birlikte dünya petrol sıralamasında ülkelerin yeri de her yıl değişiklik göstermektedir. Bunun için en güzel örneklerden bir tanesi 2012 yılının son aylarına kadar petrol rezervleri sıralamasında birinci sırada gözüken Suudi Arabistan’ın 2013 yılında liderliği Venezuela’ya kaptırmasıdır. Venezuela’da bulunan petrol rezervleriyle birlikte 2013 yılında petrol rezervleri sıralaması içerisinde tüm ülkeler arasında birinci sıraya oturmuştur. Petrol rezervlerine baktığımız zaman ilk 10’da bulunan ülkeleri şöyle sıralamak mümkündür; Venezuela, Suudi Arabistan, Kanada, İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Libya ve Nijerya.

Amerika Birleşik Devletleri ise 11. Sırada yer almaktadır. Venezuela, birinci sıradaki yerini koruyarak Dünya petrol rezervindeki payını yüzde 18’e çıkartmıştır. Suudi Arabistan birinci sıradan ikinci sıraya gerileyerek Dünya petrol rezervinin yüzde 16,2 gibi bir payına sahiptir. Türkiye ise az sayıda bulunan ve çıkartılan petrol rezervleri ile Dünya petrol rezervi sıralamasında yüzde 0,02’lik bir paya sahiptir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi