TVF Amacı Nedir?

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 26 Ağustos 2016 yılında yayınlanan Resmi Gazete bildirisi ile resmi bir şekilde yürürlüğe girmiştir. Kuruluşunda 50 milyon liralık bir sermaye bulunan fon ile birlikte, özelleştirmeye dahil olan kurumlar başta olmak üzere, üye olan tüm iştirakler için üç yıllık bir stratejik yatırım hesaplanmıştır. Bu planlar ve TVF’nin amacına baktığımız zaman, şu sıralamayı yapmamız çok doğru olacaktır. Öncelikle Türkiye Varlık Fonu (TVF), Başbakanlığa bağlıdır.

Ana görevi, kısa bir şekilde ele alındığı zaman, kar elde edecek fonların kurulması ve bu fonların da doğru yatırım araçları ile yönetilmesidir.

Bu amacın dışında ve destekleyici nitelikte olan amaçlara baktığımız zaman; sermaye piyasalarında birbirinden farklı hisselerin halka arz edilmesi ya da değerlendirilmesini görmekteyiz.

Arz edilen yatırım araçlarının çeşitliliğinin artması ve dolayısıyla da dolaşımdaki para miktarının arttırılması.
Kamuya ait olan varlıkların durağan halden çıkarılarak tekrar ekonomiye destek verecek hale getirilmesi.
Dış devletlerden gelecek dövizlerin miktarlarında ve dış kaynak gelirlerinde artış elde etmek.
Ülkemizde yapılan kalkınma planlarına destek olacak şekilde stratejik noktalara büyük yatırımları ve yatırımcıları çekmek.

Kira ve gayrimenkul serfikalarının yabancı yatırım araçlarında değerlendirilmesi, alım ya da satımının gerçekleştirilmesi.

Birçok yatırıma söz onusu olan emtia ve kıymetli madenlerin, ihraç edilen piyasadaki fonlarının kontrol altına alınması ve ülke menfaatine uygun hale getirilmesi.

TVF’nin amaçlarına baktığımız zaman, kısaca kaybolan ekonomik istikrarın tekrar kazandırılması ve ülke ekonomisinin önde gelen bir ekonomi olmasını sağlamak konularında yoğunlaştığını görebiliriz. Oldukça büyük eleştirilere söz konusu olmasına rağmen, kuruldu günden itibaren ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan Türkiye Varlık Fonu, 50 milyon liralık sermayesini şuan birkaç kat arttırmış durumdadır. Bu da, Varlık Fonu’na eklenen yeni kurumlar ile birlikte daha da desteklenecektir.

Kişilerce merak edilen durumların başında TVF’nin amaçları gelse de, asıl merak edilen konu, bu fonun denetlenip denetlenmediğidir. Güven ortamının sağlanması adına yapılan açıklamalarda, Türkiye Varlık Fonu ve buraya bağlı alt fonların, Sermaye Piyasası Kanunu ile yakından takip edildiği ve yasalara uygun bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirildiği bilinmektedir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi