Temettü Verimliliği Nedir?

Şirketlerin kendi faaliyet dönemlerinde elde ettiği kârın hisse sahiplerine dağıtılmasına temettü denir. Ülkemizdeki şirketler istisna durumlar dışında faaliyet dönemlerini 1 yıl olarak belirleyip, bu dönemde elde ettikleri kârın yine şirket kararı ile hisse sahiplerine ne kadarını dağıtacaklarını belirler. Bir yatırımcının sahip olduğu hisse ile alakalı olarak ne kadar temettü alacağını temettünün verimliliği ortaya koyar. Şirketlerin kendi faaliyet dönemlerinde elde ettiği kârın hisse sahiplerine dağıtılmasına temettü denir.

Ülkemizdeki şirketler istisna durumlar dışında faaliyet dönemlerini 1 yıl olarak belirleyip, bu dönemde elde ettikleri kârın yine şirket kararı ile hisse sahiplerine ne kadarını dağıtacaklarını belirler. Bir yatırımcının sahip olduğu hisse ile alakalı olarak ne kadar temettü alacağını temettünün verimliliği ortaya koyar. 

Temettü verimliliği; yatırımcı firmanın sahip olduğu hisse senedine göre ne kadar temettü dağıtacağını gösteren orandır. Bu oran, aşağıdaki gibi basit iki formül ile hesaplanabilir. Temettü Verimi: Toplam ödenen temettü/Firmanın piyasa değeri Temettü Verimi: Hisse başı ödenen temettü/Hisse senedi fiyatı

Ülkemizde yaşanan enflasyon, yüksek banka kredileri vs. gibi sebeplere bağlı olarak şirketler kendi paylarından kâr dağıtamıyordu. Durum böyle olunca hisse senetleri için temettü diye bir uygulama söz konusu değildi. Lakin ülkemizdeki ekonomik gelişmelere bağlı olarak enflasyonun istenilen seviyelere çekilmiş olması, banka kredilerinin %1’in altına inmiş olmasına bağlı olarak birçok şirket kârdan pay dağıtmaya başladı.

Şirketler kâr elde edip bu kârları üzerinden temettü dağıtmaya başladı. Durum böyle olunca temettü verimliliği olarak bilinen kavram yeniden önem kazanmaya başladı.

Yatırımcılar temettü verimliliği yüksek olan şirketlerin hisse senetlerini tercih edip yatırımlarını bu kâğıtlara yapmaktadırlar. Temettü verimliliği ile hisse senedi için şirket tercihi yaparken bu oranı kullanabildiğiniz gibi aynı zamanda diğer yatarım araçlarının getirilerini karşılaştırabilirsiniz. Böylece yapmayı düşündüğünüz yatırımlardan önce kâr marjınızın ne kadar olacağı yönünde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi