Swaplı ve Swapsız hesap türleri arasındaki farklar nelerdir?

İngilizce ’deki anlamına göre swap Türkçe ‘de “değiştirmek, değiş tokuş etmek” veya “takas” anlamlarına gelmektedir. Yatırımcıların dünyasında ise, iki tarafında belirli bir zaman içerisinde iken bir varlık ya da yükümlülüğe tabi olan çeşitli faiz ödemelerini ya da döviz cinslerini taraf tarafa değiştirdikleri bir takas veya değiş tokuş sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır.

Döviz piyasası içerisinde swap işlemleriniz, önceden belirlenmiş bir miktardaki dövizinizin aynı an içerisinde gerçekleştirilebilen tek bir işlemle, çeşit çeşit vadeye bağlı olarak satın alınmasıdır veya satılmasıdır. Örneğin; Türkiye dışarısında kullanılabilir olan yüksek faiz oranlarından yararlanmak isteyen bir yatırımcıyı ele alalım. Bu yatırımcı döviz piyasası içerisinde faaliyet göstermekte olan bir bankadan öncelikli olarak elinde bulundurduğu uluslararası para fonları kullanarak döviz almaktadır. Daha sonra almış olduğu bu dövizleri, altı ay sonrasında teslim etmek kaydıyla aynı bankaya tekrar satmaktadır. Bu şekilde bir spot piyasa işlemi görülmüş olmaktadır ve vadeli döviz işlemi tek işlem halini alarak birleştirilmiş olmaktadır. Burada kullanılmakta olan swap türü ise faizli swap olarak literatürde geçmektedir.

Swap türleri 3’e ayrılmaktadır.

Bunlar Faiz Swapları, Para Swapları ve Diğer Swap türleridir. Faiz swaplar ise 4’e ayrılarak “Vadeden Önce Sonlandırma Hakkını Veren Swaplar, Faiz Oranının İşlem Sonrası Belirlenmesi İmkanı Olan Swaplar, Sabit Faiz – Değişken Faiz Swapı ve Değişken Faiz – Değişken Faiz Swapı” olarak bilinmektedir. Para Swapları ise “Sabit Faiz-Değişken Faiz Swapı” ve “Değişken Faiz-Değişken Faiz Swapı” olarak 2’ye ayrılmaktadır. Diğer Swap Türleri ise 4 ayrılır ve bunlar “Birleşik Geçişli Swaplar, Geçişli Swaplar, İkili Para Swapları” ve “Para Opsiyon Swapları” olmaktadır. Swap, yapacağınız işlemlerde farklı piyasalara erişim sağlama imkanı, üstlenilmiş olduğunuz riskleri azaltan ya da direkt ortadan kaldıran etkileri elde bulundurabilmek, işletme içerisinde etkin bir şekilde aktif ve pasif yönetimi sağlamak, kredi arbitrajı sayesinde işletmelerdeki fonlama masraflarını azaltabilmek ve işletmenizin ticari sırlarını korumaya olanak tanımak gibi faydalar sağlamaktadır.

Swaplı bir hesaptan farklı olarak swapsız hesap, piyasada işlem yaparken faiz karı ve faiz masrafına girmeyi düşünmeyen yatırımcıların kullanmayı tercih ettiği bir hesap türüdür.

Yani bu demek oluyor ki swaplı hesaplarda faizlerden fayda sağlanmaktadır. Yatırımcı döviz çiftleri arasında bulunabilen faiz farkının kendi hesabına olumlu ya da olumsuz olarak yansımasını istemiyor ise bunu iş gördüğü kuruma belirterek swapsız bir hesap sahibi olabilir. Swapsız hesap, işlem yaparken gecelik taşıma maliyetlerinin hesaba yansıtılmaması olayıdır. Yani swapsız hesap kullanan bir Forex piyasası yatırımcısı belirlenen pariteler ile yatırım aracında isteğince işlem yapabilmektedir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi