Resesyon Durumunda Neler Yapılmalı?

Ekonomik olarak hiçbir ülke kötü gidişe sahip olmak istemez. Kötü gidişi ortaya koyan unsurlar nelerse onları azaltılması veya yok edilmesi noktasında çeşitli çözümler ortaya konur. Geçici olarak tabir edilen küçük ekonomik krizlere ve sıkıntılar çözümler üretilse de bazı durumlarda bu söz konusu olmayabilir.

Ekonomide resesyon durumu olarak ifade edilen olay kolay kolay atlatıla bilen bir durum değildir. Kelime manası olarak resesyon; ekonomik olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın en az iki çeyrek yıllık periyotlarda negatif büyüme gösterdiği durumdur. Negatif büyüme arka arkaya olup ikiden fazla periyotlarda da meydana gelebilir. Ekonomi de durgunluk olarak ifade edilen bir dönem olan bu süreçte ekonomik çöküşler çok fazla yaşanır. Özel sektörün büyük bölümünü etkileyen bu durgunluk dönemi ülke ekonomisinin de zayıflamasına sebep olur.

Resesyon durumunda neler yapılabilir ve ne gibi çözümler üretilir?

Durgunluk döneminden çıkmak veya bu süreci en az hasarla atlatmak için birtakım çözümler söz konusudur. Özellikle Gayri Safi Milli Hasılayı düzenleyici tedbirler ile işe başlanabilir. Bu dönemde ürün maliyetlerinde ciddi artışlar gözlendiği için yatırım yapmak isteyen firma ve tüzel kişiliklere gerekli desteğin sağlanması gerekir. Enflasyon rakamları tüketici aleyhine olup bu bağlamda düşen tüketimi yeniden canlandırma adına adımla atılabilir.

Resesyon döneminde özellikle işsizlik oranlarının tavan yapmasından dolayı istihdamı arttırıcı formülleri hükümetler özel sektörler ile bir araya gelip düzenlemelidir. Finansal piyasalarda meydana gelecek sert düşüşlerde ve çakılmalarda etkilenen firmalar kontrol altına alınmalıdır. Batık olayları ülke ekonomisine daha fazla zarar vermektedir. Sadece ülkede değil, uluslararası ticaretteki düşüş ile birlikte ihracat ve ithalattaki yavaşlamayı hükümetler izleyecekleri politikalar ile dengeleyebilir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi