Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

Ham petrol ya da doğalgaz gibi hidrokarbonların üretim aşamalarını, denetimini ve üretimini gerçekleştirmek adına yetiştirilen mühendislik bölümüdür. Türkiye’de petrol ve doğal gaz mühendisliği ilk olarak 1961 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümün açılmasının amacı Türkiye’de çıkartılan bir kısım petrol ve doğalgaz rezervlerinde üretimi sağlamak, üretim aşamalarına öncülük etmek, üretim aşamalarının kordinasyonunu sağlamak, denetlemek ve üretimi gerçekleştirmek içindir.

Maden mühendisliği ile birçok ortak noktasının bulunması iş alanlarının ve iş hacminin de genişlemesine sebep olmuştur. Bu neden maden mühendisliğinden bu bölüme de geçişlerin olduğu gözükmektedir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi bu örneklerden bir tanesidir. Kendi bünyesinde bulunan maden mühendisliği alt alanlara ayrılmıştır. Bu ayrılma sonucunda ortaya petrol ve doğalgaz mühendisliği çıkmıştır. Sektörde nasıl bir aldığına ve iş imkanlarına bakacak olursak bu mühendislik eğitimini alanlar birçok alanda çalışmaktadır. Bunları bir araya getirip inceleyecek olursak aşağıda sıraladığımız bilgiler ortaya çıkmaktadır.

Bu meslek geniş bir yelpazeye sahiptir ve çeşitli alt branşlardan oluşur. Bu branşlardan bazılarını şu şekilde sıralamak doğru olacaktır; sondaj mühendisliği, sondaj sıvıları mühendisliği, üretim mühendisliği, rezervuar mühendisliği, kuyu tamamlama mühendisliği, kuyu kontrolü mühendisliği, wireline/log mühendisliği, stimulasyon mühendisliği, matkap mühendisliği, çimento mühendisliği, petrol boru hatları mühendisliği, petrol ekonomisi.
Bu mesleğin çalışma şartları da çok değişkendir.

Kimi branşlarda ofiste bilgisayar başında çalışılırken, kimisinde de Afrika çöllerinden kutup denizlerine kadar en ekstrem koşullarda sahalarda çalışılır. Sahada çalışanlar diğer çalışanlara göre daha fazla para kazanmaktadır. Genelde 1 ay çalışma ve 1 ay tatil gibi başta kulağa hoş gelen çalışma sistemlerine de sahiptirler. Ancak çalıştığınız o 1 ay boyunca saha çalışanları çok yorulmaktadır. Saha çalışanlarının 1 ay çalışma ve 1 ay tatil moduna göre çalışmalarının asıl sebebi bu olarak göze çarpmaktadır. Sahada işler 7/24 boyunca devam eder ve saha mühendisleri çalışanları koordine etmek ve kuyuda gerçekleşen operasyonları yönetmekle mükelleftir. Meslekte iş fırsatları direkt petrol fiyatlarına dayanmaktadır. Örneğin, 2009-2014 yılları arası sektörde altın çağ yaşanmışken, günümüzde piyasada yaprak kımıldamamaktadır.

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi