Nominal Değer Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Ekonomi alanında çok sık karşılaşılan kavramlardan birisi olan nominal değer, sektörlere göre farklı şekillerde kullanılıyor olsa da, genel itibari ile piyasada labıl görmekte olan varlıkların değeri olarak tanımlanabilmektedir. Daha iyi anlaşılması amacı ile örneklendirecek olursak; çekler, hisse senetleri ya da resmi para birimlerinin üzerinde yazılı olan ve söz konusu malın piyasadaki değerinin ifade edilmesini örnek gösterebiliriz.

Nominal değerler, çeklerin, hisse senetlerinin ya da para birimlerinin gerçek değerlerini tam anlamı ile yansıtması zorunlu değildir. Çünkü, piyasada bulunan şartlara bağlı olarak kıymetli değerlerin nominal karşılıkları, gerçek değerlerinden biraz daha farklı olabilir. Böyle bir durumun nedenleri arasında ise enflasyon değerleri gösterilebilir. Çünkü, ülkede enflasyon artışı söz konusu olduğu zamanlarda, gerçek fiyatlar nominal değerlerden biraz daha uzaklaşacaktır.

Yapılan analizler ve araştırmalar sırasında karşımıza çok sık çıkan bu kavram, verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere, beklenen ideal değerler olarak özetlenebilmektedir. Eğer piyasada bulunan bir değerin, nominal karşılığının ne olduğu merak ediliyorsa, bu durumda kullanılabilecek farklı inceleme yöntemleri bulunmaktadır.

Bunun için ilk olarak söz konusu kıymetlerin gerçek değerlerinin bilinmesi gerekmektedir. Gerçek değer ile nominal değerler arasında bulunan farklar, piyasada geçerli bulunan şartlara göre belirlenmiş artış rakamlarıdır. Bundan dolayı, finans sektörlerinde nominal ve gerçek değerler üzerinden araştırma yapan kişilerin, her iki değer arasındaki farka bakmaları ardından da piyasa şartlarını araştırmaları yeterli olacaktır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi