Merkez Bankası’nın Amaçları Nelerdir?

Ülke ekonomisi ile ilgili bir haber ya da araştırma yapıldığı zaman sürekli karşımıza çıkan Merkez Bankası, ülkemizdeki fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek gibi görevler ile dile getirilse de, en eski ve temel görevlerinin başında para basma gelmektedir.

Piyasadaki para arzı ve işlem gören para miktarına bağlı olarak üretilecek banknotları kontrol altında tutan Merkez Bankası, ne kadar para basılacağını, bu paranın hangi banknotlardan oluşacağını ya da ne kadar sürede piyasaya sürüleceği gibi konulara da, o dönemki amaçlarına uygun şekilde karar vermektedir. Merkez Bankası’nın amaçlarına baktığımız zaman, genel itibari ile şu sıralamayı yapabiliriz.

Devlet tarafından yapılacak ödeme ve tahsilatları, zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmak. Bu görevi ile, devletin veznedarı olduğunu da anlayabiliriz.

Merkez Bankası’nın amaçları arasında en önemli olan ise para ve maliye politikalarının uygulanmasıdır. Merkez Bankası’ndan en büyük beklenti fiyat istikrarının sağlanması ve Türk Lirası’nın diğer döviz kurlarına göre değer kazanmasını sağlamak olduğundan dolayı, belirli para politikalarının uygulanması gerekmektedir. Bu politikalarda kimi zaman harcama azaltıcı ya da arttırıcı politikalar uygulanırken, kimi zamanlarda da para arzının ve dolaşımdaki para miktarının kontrol altına alınabilmesi için piyasaya bono ve tahvil sunulduğunu görebiliriz.

Merkez Bankası, kendi faaliyetlerini gerçekleştirirken, bir yandan da bankacılık sektöründeki ciddi kararları vermektedir. Verilecek olan kredi miktarları, faiz oranları ve vade süreleri hakkında ciddi bir şekilde etkisi bulunmaktadır. Eğer, piyasaya sunulacak kredi miktarlarının sayısının azaltılması isteniyorsa, bu durumda faizler arttırılmaktadır. Merkez Bankası’nın amaçları, bu esnada çok kısa bir sürede etki edecektir.

Genel itibari ile baktığımız zaman Merkez Bankası’nın amaçlarının ülke içerisindeki finansman miktarının kontrol altında tutulması ve ekonomik düzende istikrar sağlanması amacıyla faaliyetlerde bulunulduğunu görmekteyiz. Devlet kasası görevini de elinde bulundurmasından dolayı Hazine’ye göre biraz daha fazla yetkiye sahip olan Merkez Bankası, kesinlikle bağımsız bir kurumdur. İktidarın ya da muhalefetin taleplerine ya da piyasadaki yatırımcıların beklentilerine göre hiçbir şekilde karar alınmamaktadır. Alınan kararlar yalnızca istikrar ve ekonomik büyümenin sağlanabilmesi amacıyla yürürlüğe konulmaktadır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi