Menkul Kıymetler Nelerdir?

Menkul kıymetler satılabilir finansal varlıklardır. Dönemsel olarak gelir sağlayan menkul kıymetler piyasalarda önemli bir yatırım aracıdır.

Menkul kıymetler anonim şirketlerin veya devletin borç para kaynağı bulmak amacıyla kanunlara göre çıkardıkları bir yıldan fazla vadeli yatırım araçlarıdır.

Yatırım amaçlı kullanılan menkul kıymetler takas edilebilen, belirli bir miktarı temsil eden geliri dönemsel olan finansal enstrümanlardır.

Kıymetli evrak olarak da tanımlanan menkul kıymetler, ticari işletmelerin sermayelerini arttırdığı bir yöntemdir.

Fiyatlamaya ve belirli özelliklere yönelik piyasa talebine bağlı olarak banka kredilerine bir alternatiftir.

Menkul kıymetler özellikleri nelerdir?

Çok sayıda seri halde ihraç edilirler.
Değiş-tokuş edilebilirler.
Gelirleri dönemseldir.
Belirli bir şekli ve miktarı temsil ederler.
Ortaklık sağlarlar.
Nama ya da hamiline düzenlenirler.
Şartları SPK tarafından belirlenir.
Yatırım amaçlı alınır.
Sahibine alacak ve ortaklık hakkı sağlar.
Devredilebilirler ancak satılamazlar.
Menkul değerler, genel olarak borçlanma senetleri ve hisse senetleridir.
Menkul kıymetler genel olarak aşağıdakiler olarak sınıflandırılır:
Borç menkul kıymetleri (örneğin, banknot, tahvil ve tahviller)
Hisse senetleri (örn., Hisse senedi)
Türevler (örneğin, vadeli, vadeli işlemler, opsiyonlar ve takaslar).

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi