Limit Fiyatlı Emirler

Emirler, borsada çok fazla kullanılan finansal bir kavramdır.  Normal emirler, karşılığı 1 lot ve katlarından meydana gelen, küsuratı olmayan tam ve işlem birimi olarak verilen emirlerdir.  Normal emirler dört gurupta belirlenmiş olup limit fiyatlı, özel limit fiyatlı, özel limitli değerli ve özel emirler olarak ayrılır.  Bu gurubun içerisinde yer alan limit fiyatlı emirler hem fiyatın hem de miktarın belirli olduğu emirlerdir.

Borsada çok fazla kullanılan emir türlerinden biri olup aktif olmadığı dönemlerde kendini pasif emir kısmına aktara bilmektedir.  Limit fiyatlı emirler, özel limitli emirlerden farklı çalışmaktadır.  Bu emirler girildiği anda emre bağlı olarak tamamen ve kısmen işlem yapamadığı durumda emrin gerçekleşmeyen kısmı zaman ve fiyat öncelik sırasına göre seçilen yatırım aracının pasif emir olarak bekleyen kısmına yazılır.  İstenilen fiyat ve zaman yakalandığında emri gerçekleştirmek için işlem aktif hale gelir.

Emirlerde çok fazla ifade edilen kurallar arasında yer alan fiyat önceliği ve zaman önceliği neyi ifade etmektedir? Fiyat önceliği kavramı, borsada işlem gören kağıtlardan yüksek fiyatlı alım emirleri düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanırken, aynı şekilde düşük fiyatlı satım emirleri de yüksek fiyatlı satım emirlerinden önce karşılanır.  Zaman önceliği kavramı, fiyat eşitliği yakalanması halinde işlemin gerçekleştirilmesi noktasında zaman bakımından ilk olarak girilen emir gerçekleştirilir. Borsada emir verecek olan yatırımcılar bu iki terimi iyi bilmesi kavraması gerekir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi