Kurumsal Ürünler Pazarı

Borsa İstanbul vermiş olduğu hizmetleri bakımında kendi içerisinde birçok pazara sahiptir. Bunlardan bazılarıysa; sahip olduğu en büyük kotasyon şartı aranan Ulusal Pazarı, işlem bazında ve kotasyon şartlarını sağlayamayıp yine de sermaye piyasasından faydalanmalarını sağladığı İkinci Ulusal Pazar (Kot Dışı Pazar)’dır. Borsanın sahip olduğu bir diğer pazar ise Kurumsal Ürünler Pazar’ı adıyla hizmet veren kuruluşudur.

Kurumsal Ürünler Pazar’ı; gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayeleri hisse seneleri, menkul kıymet yatırım ortaklıklarıyla aracı kuruluş varantları ve borsa yatırım fonları belgelerinin Ulusal Pazar (Kot İçi Pazar) niteliğinde işlem gördükleri yerdir. Borsa İstanbul tarafından ilk olarak 2009 yılında kurulan pazar halen hizmet vermektedir. Bu pazarın amacı işlem gören ürünlerin farklı yerlerde özel bir pazar bünyesinde işlem görmesini, şeffaf bir piyasa ve fiyatların düzenli olarak rekabete uygun bir şekilde seyretmesini sağlamaktır.

Hangi menkul kıymetin bu pazarda işlem göreceğini belirleme yetkisi sadece Borsa İstanbul Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim pazar bünyesinde işlem gören firmalar için birçok tasarrufa sahiptir. Kurumsal Ürünler Pazar’ında bulunan bir firma kendisinden istenen yasal yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde ya da pazar mevzuatı bakımından pazardan çıkarılmasını gerektiren durumlarda yönetim istediğini gibi karar alabilir. Alınan kararlar işletmelerin pazardan geçici veya sürekli olarak çıkarılmaları noktasında olabilir. Bu pazarda işlem gören menkul kıymetler yönetimin almış olduğu kararlar doğrultusunda piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemini kullanmaktadırlar.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi