Karşılaştırma Ölçütü (Benchmark) Nedir

Fonlar üzerinden yapılan yatırımlarda karşımıza çıkan bencmark kavramı, kişilerin karşılaştırma ölçütü olarak belirli kuralları kullanması anlamına gelmektedir. Karşılaştırma ölçütü olarak yatırımcılar burada risk ve getiri hedeflerinin uyumlu bir şekilde belirlenen yatırım ya da endeks ürünlerine göre yaptıkları işlem, bu işlem karşılığında da ürünlerden elde edilen getiriyi kullanmaktadırlar.

Yatırımcıların farklı yatırım aracı ve endekleri fon piyasasında kullanmasının nedeni ise, sağlam bir yatırım yapılabilmesi için fonun kendi getisi düzeyinin, performans raporu oluşturulması için yetersiz olmasıdır. Çünkü, farklı fonlar olsalar da, birçok fonun getirisi farklı ama risk düzeyleri birbiri ile neredeyse aynıdır. Bu durumdan dolayı bencmark yöntemine sık sık başvurulmaktadır.

Bencmark uygulamasında, birbiri ile benzer risk seviyelerine sahip olan fonların ve farklı endeks düzeylerinin birbiri ile getiri düzeylerinin karşılaştırılması esastır. Yapılan bu kıyaslamaların ardından endekslerden elde edilecek getiri düzeylerinin saptanması ve elde edilen getirinin başarı düzeyinin ne kadar olduğunun anlaşılması çok daha kolay olacaktır.

Karşılaştırma ölçütü olarak kullanılan benchmark, yatırımcıların en çok tercih ettiği yöntem olsa da, tek değildir. Fon yatırımlarında bu tarz bir işlem yapılırken, Borsa İstanbul üzerinden yapılacak olan yatırımlarda BIST – 100 gibi endekslere daha fazla dikkat edilmektedir. Eğer yatırımlar borsa ya da fonların dışındaysa, bu durumda dövizlerin birbirine olan endeksleri, yatırımcıların kıyaslama yapmak için kullandığı yöntemlerdendir. Bu yöntemin en etkili sonuç verdiği durum ise vadeli bono işlemleridir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi