Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Finansal sektörlerde çok sık araştırılan belgelerden birisi olan kar ve zarar ortaklığı belgesi, anonim ortaklıklar üzerine kurulan firmalarda daha çok kullanılmaktadır. Anonim ortaklık üzerine kurulan işletmelerin finansman açıklarının giderilmesi için ihraç edilebilecek zarar ve karın katılım payını gösteren bu belge, menkul kıymetler açısından incelenmektedir. Bu yol ile toplanılan fon kaynakları, anonim ortakların her türlü ihtiyaçlarında kullanılacak finansman kaynağını da oluşturacaktır.

Burada kullanılan yöntem ile ilgili en önemli özellik ise; firmanın zarar etmesi gibi bir durum söz konusu olduğu zaman, yatırımcının da zarar edeceği anlamıdır. Burada yatırımcıların elde edecekleri zarar ise, katılım payları üzerinden belirlenecektir. Söz konusu zararın kişilere payına düşen kısmı, onların yatırım tutarlarından doğrudan azaltılacaktır.

Belirli vade sürelerine göre verilen kar ve zarar ortaklığı belgesinde, en az 1 ay en fazla ise 7 yıllık ortaklık faaliyeti söz konusu olacaktır. Belirtilen yıllara göre vade ortaklık faaliyetinin özellikleri, muhtelif dönemlerde oluşan aylık ve katları baz alınarak değerlendirilmektedir. Kısa vade için kar payı alınması uzun vadede ise ortaklık va faiz getirisi yerine kar payı almak isteyen yatırımcılar ön plana çıkacaktır.

Son olarak, kar zarar ortaklık belgesi ihraç eden açısından durumu ele alacak olursak da, dağıtılan fonlar ve elde edilecek fonların ortaklık yapısının kontrol edilmesi ve yönetim düzeninin aksatılmaması için kontrol yaptığı görülecektir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi