JIT Nedir?

Jıt, tam zamanlı üretim anlamına gelmekte olan Just In Time kelimesinin Türkçesidir. Çeşitli şekilde sınıflandırılabilen kelimenin açılımlarından biri de sistemi yalnız stoklarda bulunan ürünlerin azaltılması ile sınırlandırır. Halbuki Jıt daha geniş bir anlama sahiptir. Tam zamanında üretimin temelinde sadece imalat etkinlikleri yer almaz aynı zamanda malzemelerinin alımından depoda muhafazasından, bakımına, tasarımına aynı zamanda satışından üst yönetimine kadar ürünün üretimi esnasında gerçekleştirilen tüm alanları kapsamaktadır.

Tam zamanlı üretimin amacı zaman ve kaynakların gerçekleştirilmesi esnasında gerçekleşecek olan kayıpların önüne geçilmesi ve bu kayıpların mümkün olduğu kadar yol edilmesi ile birlikte iş verimliliğinin en iyi dereceye getirilmesi amaçlanmıştır. En genel ifade ile JIT, tüm işletmedeki tüm birimlerin katılımı sağlanarak maliyetin en aza indirgenmesinin yanında müşterilerin memnuniyet sürekliliğini sağlayacak iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Tam zamanlı üretimin temelinde önce satılıp ardından üretimin yapılması yatmaktadır. Bu ilkede mamul ve yarı mamul malzemelerden oluşmakta olan gereksiz stokların ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Stoksuz üretim veya 0 envanter gibi isimlerle bilinmekte olan JIT, tüm üretim kaynaklarının en iyi kullanımı ilkesine dayanmaktadır. Bu sistemde yer alan kapital, ekipman ve iş gücü girdileri en uygun bileşkelerle kullanılır.

Tam zamanlı üretimdeki hedef üretimin üretkenliğini engellemekte olan ve müşterilere gereksiz maliyet yükleyerek firmanın rekabet gücünün tehlikeye girmesine neden olan tüm ögeler ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi