İndikatörler ve Kullanımları

İndikatörler Türkiye’de göstergeler olarak adlandırılmaktadır. İndikatörler yani göstergeler grubu belirli fiyat hareketlerinin matematiksel gerçekliklerden yararlanılmasıyla birlikte elde edilen sonuçların kati sayısal değerlerle ifade edilmesi şeklinde basitçe tanımlanabilmektedir. İndikatörler neden ve sonuçları sorgulanmasıyla ilgilenmezler. Grafikler üzerinde yerleştirildiklerinde belirli matematiksel işlemlerle birlikte hesaplamalar yaparak sonuçlar doğururlar ve bunu grafiğe işleterek gösterirler.

İndikatörler fiyat hareketlerinin tarihsel süreçler içerisinde belirli baskılar altında hep aynı sonuçları doğurmaya yatkın olduğu gerçeğiyle üretilmiştir. Fiyatların kati değer hareketiyle şimdiki durumları arasında bir bağ kurarak bunların ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Yatırımcılar indikatörlerin belirli bir kısımlarını aktif olarak kullanmakta ve yatırımlarına bu şekilde yön vermektedirler. İndikatörler bunları yaparlarken rastlantısal ya da sezgisel olarak sonuçlar üretmezler.

İndikatörlerin asıl amacı tamamen kesin sonuçlu değerlerin matematiksel değerlerle işlem görmesi sonucunda elde edilen rakamların grafikte uygun şekilde gösterilmesini sağlamaktadır. Bu işlemler bazen fiyat üzerinden bir hareket yolu çizmekte bazen de alt bölgede hacimsel bir gösterim sunmakta bazen de sınırlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Gösterimler ve gösterge sonuçları her ne olursa olsun tüm indikatörler subjektif değil matematiksel gerçekliklere dayanak oluşturmaktadır. Bu matematiksel dayanakların oluşması yatırım yapacak olan ya da yapmayı düşünen yatırımcılara bir yol haritası çizmektedir.

İndikatörler ve bunların kullanımı başlı başına kullanımı düşünülemezdir. İndikatörlerin ve kullanımlarının amacı teknik analiz yöntemlerinin vazgeçilmez yardımcıları olmasından kaynaklanmaktadır. İşlem platformunda aynı menü içerisinde yer almaları da bunun en büyük göstergesi olarak göze çarpmaktadır. Birden fazla indikatör bulunmaktadır. İndikatörlerin her biri farklı gruplarda yer almaktadır. Her indikatör grubuna göre bazı ayrımlar da göze çarpmaktadır.

Yapılacak olan işlemlere ve takip işlemine göre indikatör seçimi de önem arz etmektedir. Piyasada yaşanan yön değişimini olaylar gerçekleşmeden önce haber almak amacıyla kullanılan indikatör gruplarına öncü indikatörler ya da bir başka deyişle öncü göstergeler denmektedir. Bu tip göstergeler fiyatlar ve talebi ilişkilendirmektedir. Artçı indikatörler ise fiyata ilişkin değişen yönü tayin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Çeşitli fiyat ortalamalarının birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek ve karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi