Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Nedir?

Ülkelerin kalkınması ve sürekli gelişim gösterebilmesi için ekonominin önemi büyüktür. Herkesin bildiği gibi ekonomik açıdan güçlü olmayan bir ülke, diğer ülkelere bağımlı yaşamak zorundadır. Ülkenin ekonomideki gücünü ifade etmek için önemli terimler bulunmaktadır.

Kalkınmışlık seviyesini ve ülkenin içinde bulunduğu durumu gösteren tanımlardan bir tanesi de gayri safi yurt içi hasıla olarak yorumlanabilmektedir.

Gayrisafi yurt içi hasıla ülkenin doğrudan ne kadar büyük olduğunu ifade eden unsurlar arasında yer almaktadır. Ülkenin kendi içerisinde ne kadar yeterli olduğu ve ülke içi para sirkülasyonunu ifade etmek için gayrı safi yurt içi hasıla kullanılabilmektedir.

Ülkenin üretim gücü, sahip olduğu tüm kaynaklar, ülke içerisinde sürekli bir devinim halinde olan para, bu unsuru oluşturmaktadır. Kısaca bu tanımın iç ekonomi için uygun bir tanım olduğundan bahsetmek mümkündür.

Bu tanım GSYİH olarak da yorumlanır ve özellikle haberlerde karşımıza bu şekilde çıkmaktadır. Siz de ülkenin ekonomik durumunu takip etmek istiyorsanız bu değere dikkat edebilirsiniz. Ülkenin mal hizmetlerinin tamamının dahil olduğu bu sistem zaman zaman değer kaybedebilir ya da tam aksine değer kazanabilmektedir.

Bunun en büyük sebebi ülkenin kalkınmışlık seviyesinin sürekli olarak değişim gösterebileceğidir. Para birimini belirlemek için de GSYİH oldukça önemli bir unsurdur. Ülkenin gidişatından yola çıkarak Türk Lirası değer kaybedebilir ya da kazanabilmektedir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi