Forexte Spread Kavramı

Finansal varlıkların ya da menkul kıymetlerin alış ve satış fiyatı arasında belirli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılık gösteren değerlere spread adı verilir. Spread aslında pip ile ifade edilmektedir. Spread kavramını anlayabilmek için öncelikle pip nedir bu kavramı incelemek ve anlamak gerekmektedir. Pip (Price Interest Point), alım ve satım arasındaki değişimi tanımlamak için kullanılan bir kavram olarak göze çarpmaktadır. Finansal piyasalarda rakamlar üzerinde birçok oynama olmaktadır. Bu oynamaları anlayabilmek için pip değerini bilmek gerekir. Pip değeri finansal piyasalarda hareketlilik gösteren virgülden sonraki küsürat basamaklarını incelemek için kullanılan bir kavramdır ve büyük bir önem taşımaktadır. Paritelerde genellikle virgülden sonraki dört basamak işlem görmektedir. Buna göre 1 pip’in değeri 0,0001 olarak tanımlanmıştır.

Forex piyasasında fazlasıyla enstrüman bulunması sebebiyle basamak değeri de buna göre farklılık göstermektedir. Bunu iki farklı örnekle daha açıklayabiliriz. Birincisi EURO-USD paritesinin değerinin 1,1453 olduğunu varsayalım burada pip değeri 3’tür. İkincisi ise ALTIN-EURO olsun bu paritenin değeri de 1944,44 olsun burada pip değeri ise 4’tür. Burada örnekleri daha fazlasıyla arttırmak mümkün olmakla birlikte bilinmesi gereken şey spread kavramının pip değeri ile ölçülmesidir ve pip en küçük fiyat değişimidir. Spread yatırımcılar açısından maliyet olarak gösterilmektedir. Spread piyasanın hareketlenmesi ve dalgalanmasına göre değişiklik gösterebilmektedir. Spread kavramı daralmaya ya da genişlemeye doğru gidebilir. Tüm bunlar yaşanırken spread kavramı yatırım yapılacak olan enstrümanlara göre de değişiklik göstermektedir.

Spread’in piyasada iki farklı tanımı bulunmaktadır. Dinamik spread ve sabit spread olmak üzere iki farklı şekilde piyasa uygulamalarını görmek mümkündür. Sabit spread piyasa şartlarına bakmaksızın belirli aralıklar arasında spreade denir. Yani burada anlaşılması gereken piyasada likiditenin arttığı ve azaldığı dönemlerdir. Dinamik spread ise piyasanın koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenliği şu şekilde ifade edebilmek mümkün olarak gözükmektedir: piyasada bulunan likidite oranı arttığında dinamik spread devreye girer ve piyasada daralma yaşanır. Piyasada bulunan likidite oranı azaldığında ise dinamik spread kendisini yeniden konumlandırır ve değişmeme yönünde bir eğri çizer.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi