Fırsat Maliyeti Özellikleri

Fırsat maliyetinin ekonomide bilinmekte olan bir diğer isim ise alternatif maliyettir ve belirli miktarlara ve vasıflara sahip olan üretim faktörlerinin çeşitli alternatifler arasından seçilerek kullanılmasıdır. Ayrıca alternatifler arasında yer almakta olan diğer ürünlerin seçilmemesi nedeni ile uğranılmakta olan kayıp veya kaçırılan fırsatların değerlerine fırsat maliyeti denilmektedir. Diğer bir anlamı ise belirli bir şeyi yapmaktan dolayı kaçırılmakta olan diğer fırsatlara ya da menfaat değerlerine eşittir.

Fırsat maliyet prensibi 19. Yüzyılda Neo- Klasik İktisatçılar tarafından geliştirilmiş bir kavram olup gelişiminde Jean Bap İste Say ve Nassau William Senior’dur.

Fırsat maliyetinin manası asıl olarak iktisattaki tanımı ile bilinmektedir ve iktasadi terimlere göre yaşadığımız dünyadaki tüm ihtiyaçların karşılanabilmesi için kullanılacak olan kaynaklar kıtlıktır. İktisatta söz konusu edilen bu kaynakların çeşitli kullanım alanlarına yönlendirerek tercihlerde bulunmamız gerektiğini belirtmektedir. Bu durum iktisatta kaynakların bir kısmının belirli alanlarda kullanılması ve diğerlerinin kullanılmaması anlamına gelmektedir yani bu durumda belirli alanlara diğer ihtiyaçlara oranda daha fazla kaynak ayrılmaktadır. Bu karmaşık durumun içerisinde belirli bir alternatifin tercih edilmesi fırsat maliyeti, vazgeçilmekte olan alternatiflerin seçilmesi durumunda menfaatlerin değerine eşittir.

Fırsat maliyetini özetleyecek olursak yaşadığımız dünyada vereceğimiz tüm kararların pek çok alternatifi bulunmaktadır ve alternatifin bulunmadığı durumlar nadirdir. Çünkü sahip olduğumuz kaynak ve zaman son derece kıttır. Oysaki bu kıtlığın kullanılabileceği yerler çok fazladır. Sınırlı kaynak ve zamanımızı alternatifleri değerlendirerek farklı alanlara tahsis etmememiz elde edilen kazancın azamileştirilmesi ise asıl önemli olan noktadır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi