Finansman Bonoları Nelerdir?

Bono türleri arasında yer alan finansman bonolar, firmaların kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları menkul kıymetlerdir. Genellikle statü olarak anonim ortaklık yapısında bulunan firmalar tarafından kullanılır. Bu bonolar finans kuruluşları ile bankalar tarafından basılarak ihraç edilen borç senetleri olarak geçer. Dünyada birçok ülkede kullanılan finansman bonoları özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde çok fazla kullanılır. Bu senetlerin ülkemiz piyasaları ile ilk tanışıklığı 1986 yılına dayanmaktadır.

Ülkemizde bilinen birçok işletme bankalardan aldıkları borç senetlerini piyasaya satmak suretiyle fon ihtiyacını karşılamış olurlar. Bu bonoların geri ödeme vadesi ise 9 ay olarak belirlenmiştir. Firmaların kendilerine ek gelir sağlama adına en çok kullandıkları borçlanma yöntemi olarak da ifade edilebilir. Her türlü piyasada yatırımcı gözünde güven sağlayan firmaların finansman bonoları kesinlikle tercih edilebilir.

Yatırım aracı olarak finansman bonoları; geleceği parlak, kaliteli ve güvenilir şirketlerden satın alınabilir. Yatırımcı olarak borsayı kullanan kişilerin yapacakları iyi araştırmalar ve teknik bilgiler sayesinde, büyük firmaların finansman bonolarını tercih ederek ciddi meblağlar kazanabilmek mümkündür. Finansman bonoları kendi içerisinde teminat türü farklılıklarına göre 5’e ayrılır. Bunlar A Tipi, B Tipi, C Tipi, E Tipi ve F Tipi finansman bonoları olarak ifade edilir.

A Tipi; garanti kaydı bulunmayan, B Tipi; bankanın tamamen veya kısmen kullandırmayı taahhüt etmiş olduğu kredi desteği için hazırlanan, C Tipi; banka garantisi ile hazırlanan, E Tipi; hazinenin vermiş olduğu garanti ile çıkarılan, F Tipi; herhangi bir anonim şirketin müteselsil veya müşterek borçlu sıfatları ile çıkarılan bonolar olarak sınıflandırılır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi