Ekonomik Büyüme Nedir?

Ekonomik büyüme genel olarak kişi başına düşen gelirin enflasyona göre her yeni yılda iyileştirilmiş piyasa değerindeki yüzde artış oranıdır.

Ekonomik ( İktisadi ) büyüme; ülke ekonomisinin ürettiği mal ve hizmetlerin artışı ve dolayısıyla para artışı olarak tanımlanabilir. Bu artış fiyatlar üzerinde enflasyonun olumsuz etkisini kaldırmaya yönelik piyasalarda yapılan düzenlemelerle sağlanır. Kişi başına düşen milli gelir de paralel olarak artar.

Büyüme, reel gayri safi yurt içi hasıla ya da reel GSYİH'da genellikle kişi başına düşen oranlarda yüzde artış oranı şeklinde hesaplanır. Bu hesaplamadaki amaç üretilen mallar üzerindeki enflasyonun olumsuz etkisini kaldırmaktır.

Ekonomik büyüme hesaplanırken milli gelir muhasebesi kullanılır. Milli gelir muhasebesi hesaplanırken şu etkenler kullanılır:

İşgücü üretkenliği
Çalışma yoğunluğu
Çalışma nüfusu katılım oranı
Çalışma yaşındaki toplam nüfus

Çalışan verimliliğindeki artışın çalışan sayısına oranı gerçek ekonomik büyümenin kişi başına gelir açısından önemlidir.

Ekonomik büyüme oranı, belirli bir zamanda yıl içinde ve son bir yıl arasındaki GSYİH'daki geometrik yıllık büyüme oranını tanımlar. Açıkça, bu büyüme oranı, söz edilen zaman çerçevesinde GSYİH'nın ortalama seviyesini ele alır ve GSYİH'daki dalgalanmalar yok sayılır. Ekonomik büyüme oranı, yerel istatistik kuruluşları tahmini GSYİH verilerinden hesaplanır. Kişi büyümesi oranı ise belirlenen dönemler için GSYİH ve insan verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi