Direkt Kapitalizasyon ve Getiri Kapitalizasyonu Nedir?

Gelir esasına bağlı gayrimenkul değerlemesi yöntemleri arasında bulunan direkt ve getiri kapitalizasyonu hakkında şu şekilde yatırım yapabiliriz. Direkt kapitalizasyon, tek bir yılda elde edilmesi belirlenen getiriye verilen isimdir. Eğer elde edilecek getiri tek bir yıl için sınırlandırılmıyor ve gelecekte beklenen gelir akışının bugünkü tahmin değerlerine göre ifade edilmesi söz konusuysa yani ileri bir dönemde elde edilecek getiri hesaplanıyorsa, buna da getiri kapitalizasyonu ismi verilmektedir.

Direkt kapitalizasyon yönteminde; getiri elde edilen gayrimenkul için piyasa değeri doğrudan değerleme uzmanları tarfından ve yeni bir yatırımcının bakış açısı göz önünde bulundurularak analiz edilecektir. Dğerleme uzmanı, ilerleyen süreçlerde, söz konusu gayrimenkule emsal teşkil eden gayrimenkulleri inceleyecek ve satış fiyatları ile gelir durumları arasında bir oransal çalışma yapacaktır. Bu oran da, yıllık faaliyet geliri üzerinden uygulanacaktır. Sonuç olarak karşımıza çıkan rakam, emsal gayrimenkullerin fiyat getirileri ile aynı olacak ve söz konusu gelir seviyesi de garantilenmiş olacaktır.

Getiri kapitalizasyonu yönteminde ise, ilk etapta değerleme uzmanı tarafından ileri bir dönemde gayrimenkulün ulaşabileceği değer seviyesi tayin edilmektedir. Sonrasında ise, gelirin elde edilme hakkının bugünkü imkan düzeyi ölçülmektedir. Burada getiri kapitalizasyonu uygulanacaksa, sıradaki aşamada tipik bir uygulamaya gidilecek ve ileri bir dönemde hedeflenen fiyat getirisi için, gayrimenkul sahibi tarafından belirlenen oranlar, gayrimenkul fiyatlarına yansıtılarak bekleme sürecine girilecektir. Bu biraz daha ileriye dönük bir işlemdir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi

USD
19:00
Ham Petrol Stokları
Şimdi: -6,861M | Tahmin: -3,536M | Önceki: -4,948M
USD
19:00
Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları
Şimdi: -4,184M | Tahmin: - | Önceki: -2,395M