DeMarker Göstergesinin Özellikleri

Forex göstergelerinden biri olan DeMarker göstergesi incelenen iki para birimi arasındaki ilişkinin güç oranını ölçerek para birimlerine talebin ne seviyede olduğunu öğrenmeye yaramaktadır. Gösterge ile değerlendirilecek olan iki para birimi güncel fiyat hareketi saptanırken son zamanlardaki kapanış fiyatlarına göre değerlendirme yapılır.

Alım veya satım işi ile uğraşacak kişiler için gösterge sayesinde değerlendirme yapmak mümkündür. Gösterge sayesinde alım veya satım yapacak olan kişilerin aşırı alım ya da aşırı satım bölgelerine girip girmediği tespit edilir. Eğer risk artıyor ve fiyat hareketinde yorulma görülüyor ise bu kişinin yapacağı yatırımın sonucu ile ilgili net bilgilere ulaşılabilir.

DeMarker göstergesinde sadece 0 ile 1 arasında gidip gelmekte olan eğri mevcuttur ve eğrinin bazı durumlarda 100 veya +100 olduğu durumlara da şahit olunabilmektedir.
Göstergenin iki sınır değeri olarak kabul edilen değerlerin üstüne çıkıldığında ya da altına inildiğinde kişiye alarm niteliğinde değerlendirilerek yapacağı yatırım daha dikkatli değerlendirilir. DeMarker göstergesini kullanırken 70 değerinin üstüne çıkarsanız aşırı alım bölgesine, 30 değerinin altına düşerseniz aşırı satım bölgesine girdiğiniz anlamına gelmektedir.

DeMarker Göstergesini Nasıl Hesaplayabilirsiniz?

DeMarker göstergesinin hesaplanabilmesi için öncelikle standart bir zaman biriminin belirlenmesi gerekmektedir. Zaman birimi genellikle 14 gün olarak belirlenmektedir. Fakat bu kişilere göre artış ya da azalış gösterebilir. İkinci aşamada ise belirlenen zaman birimi içerisindeki güncel en yüksek para değerini ve sonraki en yüksek değeri çıkartılır. Eğer bulunan sonuç pozitif ise DeMarker hesaplanabilmektedir. Ancak negatif olma durumunda DeMax 0 olarak kabul edilmektedir.

DeMax değerine benzer yöntem ile DeMin değerinin hesaplaması yapılır. Belirlenen zaman içerisinde en düşük değerden güncel olan en düşük değer çıkartılarak hesaplanan DeMin değeri pozitif çıkıyor ise DeMarker hesaplanmaktadır. Fakat negatif çıkıyor ise DeMin değeri de DeMax gibi 0 kabul edilmektedir.
DeMarker değerinin hesaplanmasının son aşamasında ise DeMax’ın hareketli ortalaması alınarak yine DeMax’ın hareketli ortalaması ile toplanan DeMin hareketli ortalama değerine bölünür ve DeMarker elde edilir. Elde edilen sonuca göre piyasa yorumlanabilir hale gelir ve kişiler yapacakları yatırımlar üzerinde dikkatli karar verebilir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi