CCI GÖSTERGESİ: (Commodity Channel Index: Mal Kanal Indeksi)

CCI, Amerikalı Analist Donald Lambert tarafından geliştirilmiş bir göstergedir. Gösterge fiyatların ortalamadan ne kadar saptığını istatistiksel olarak ifade etmek için kullanılan kısacası piyasanın trendini izleyebilmek için kullanılan bir göstergedir.

Gösterge teknik analizciler tarafından uzun çalışmalar sonucunda yapılan incelemeler sonucunda bulunan aşırı alım ve satım bölgelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Trend izlemek için kullanılan bir model olduğu için piyasanın trend durumlarında etkili olmaktadır. Fakat yatay piyasa durumlarında sağlıklı sonuçlar vermez.

CCI Göstergesinin Hesaplanması;

CCI göstergesinin hesaplanmasında başlangıç günün en yüksek, en düşük ve kapanışın toplanarak 3’e bölünmesi ile günlük fiyat trendlerinin ortalaması bulunur. Günlük bulunan ortalama fiyatın n periyotluk basit hareketli ortalaması alınır. Bu aşamadan sonra ise ortalama sapma bulunur. Sapmanın bulunabilmesi için günlük bulunan ortalamadan, ikinci aşamada bulunan basit hareketli ortalama çıkartılır.

Son aşamada ise n kadar periyodun ortalama saplamalarının toplamı alınır ve son aşamaya geçilir. Son aşamada ise CCI değerinin bulunabilmesi için hesaplanan toplam sapmalar ile 0.015 çarpılarak basit hareketli ortalamadan günlük ortalamanın farkına bölünür.

CCI hesaplaması yapıldıktan sonra CCI göstergesinin değeri ne kadar büyük olursa yukarı trend o kadar kuvvetli olur. Fakat aksi durum söz konusu olduğunda yani CCI’nin düşük olduğu durumlarda aşağı trend bir o kadar kuvvetli olur.

CCI hesaplamasından elde edilen sinyallerin yorumlanabilmesi için 4 farklı yöntem bulunmaktadır. Yorumlama için hareketli ortalama, trend çizgileri , +100 – 100 çizgileri ve sıfır çizgisi kullanılabilir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi