Cari Açık Nedir?

Cari açık oluşabilmesi için ülkenin ithal etmekte olduğu mallarında ihraç etmekte olduğu mallardan fazla olması gerekmektedir. Ülkenin aldığı mallar ve hizmetlerin tutarı sattığı mallar ve hizmetlerin tutarını aşması durumunda cari açıktan söz edilebilir. Cari açık son derece önemli bir husustur. Çünkü ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında ve ödemeler bilançosu dengesinde önemli bir yere sahiptir.

Cari açığın oluştuğu durumlar nelerdir?

Cari açık oluşturabilecek 3 durum söz konusudur. İlk husus uluslararası ticaret nedeni ile cari açık oluşmasıdır ki bu durumun olabilmesi için ülkenin uluslararası mal ticareti yapması yani dış ülkelerden alım ve satım yapması gerekir. İkinci durum ise hizmetler hesabı yolu ile cari açık oluşmasına ilişkin sorunlardır. Bu şekilde oluşan cari açıkların kapsamında taşımacılık, sigortacılık ve turizm hizmetleri yer almaktadır. Son cari açık oluşturabilecek durum ise transfer hesaplarıdır. Yurtdışında çalışmakta olan ülke vatandaşları ve ülkede çalışmakta olan yabancı kökenli vatandaşların getirdiği dövizlerin giriş çıkışı ile alakalı bir durumdur. Eğer ülkeye girmekte olan döviz çıkmakta olan dövizden fazla ise cari açık oluşması kaçınılmazdır.

Cari açık nasıl hesaplanır?

Ülkenin cari açığı olup olmadığının hesaplanabilmesi için ödemeler dengesi diğer bir ifade ile cari dengeye ve sermaye hesabına ihtiyaç bulunmaktadır. Cari dengenin içeriğinde mal dengesi, hizmetler dengesi, yatırım gelirleri dengesi ve cari transferlerin toplamı bulunmaktadır.

Cari açığın kapsamında incelenmesi gereken mal dengesi ülkenin sattığı mallar ile aldığı mallar arasında farkın iktisadi karşılığıdır. Hizmetler dengesi olarak karşımıza çıkan kavram ise sigorta, turizm gibi alanlarda yapılan faaliyetlerin sonucunda kazanılan döviz ve bu hizmetlerin satıldığı anda ödenen döviz arasındaki farktır. Yatırım gelirleri dengesi ile belirtilmek istenen ise ülkenin yurt dışına doğrudan ya da dolaylı yollar ile yaptığı yatırımların döviz bedeli ile o ülkenin diğer ülkelerden dolaylı ya da doğrudan aldığı yatırımların döviz bedeli arasındaki farktır.

Son kavram olan cari transferler toplamı ile yurtdışında çalışmakta olan ülke vatandaşlarının getirdiği döviz bedelleri belirtilmektedir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde negatif bir sonuç ortaya çıkarsa ülkede cari açık olduğu belirtilir ama pozitif bir sonuç ile karşılaşırsa cari açık olmadığına işarettir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi