Bretton Woods Anlaşması

İkinci Dünya Savaşı tüm dünya devletlerinin ekonomilerinde önemli hasarlara neden olmuştu. Dünya devletleri ekonomilerini düzeltmek için çözüm arayışı içine girdiler. ABD’nin

New Hampshire’deki Bretton Woods kasabasında dünya devletleri tarafından gerçekleştirilen bir toplantı sonrası Bretton Woods Anlaşması, ABD'nin onayı sonrasında imzalandı.

Anlaşma görüşmesinde biri İngilizlerden biri de Amerikalılardan olmak üzere iki tasarı görüşüldü. Amerika tasarısını hazine bakanı White hazırladığı için White Planı olarak isimlendirdi. İngilizlerin hazırladığı tasarıya verilen isimse İngiliz planıydı.

İngilizlerin kendi tasarılarıyla talep ettikleri şey, savaş sonrası ekonomileri zora güden ülkelerin tüm yükü taşıması yerine bu yükün diğer ülkelerce de bölüşülerek hafifletilmesiydi.

İngiltere ekonomik acıdan çok zor duruma düşmüş ve Amerika'ya çok fazla borçlanmıştı.

İngilizler tüm dünyanın merkez bankası sorumluluğunu üstlenecek bir oluşum kurulmasını teklif ettiler. Bu kuruluş Bancor isminde bir ödeme şekli oluşturacaktı.
ABD, İngiltere'den farklı olarak savaşı ekonomisine çok fazla zarar almadan atlatmıştı. Bu yüzden savaş sonrası açık veren ülkelerin durumunu tüm dünyanın üstlenmesi taraftarı değildi.

Yapılan görüşmeler IMF ve IBRD'nin kurulmasıyla sonuçlandı.

1944 yılında yapılan bu anlaşmayı İsviçre imzalamayı reddetmiştir. İsviçre, neden olarak tarafsızlık ilkesine ters düşmesini göstermiştir. Çünkü Romanya dışında hiçbir sosyalist ülke fona üye olmayı kabul etmemiştir.

Sistem Amerikan dolarına göre işliyordu. Diğer tüm ülkelerin para değerleri dolar cinsinden hesaplanabilirken, Dolar altın cinsinden işlem görebiliyordu.

Sistemin Sonu

Ülkeler arası ekonomide eşitsizlik yaratması ve bazı denklik problemlerinin yaşanması sebebiyle bu sistemden 1973 yılında vazgeçilmiştir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi