Borsaya Kote Olmak

Hisse senetlerinin ticaretinin yapıldığı piyasa olan borsada diğer piyasalarda olduğu gibi bu piyasanın da kendine özgü kuralları bulunmaktadır. Borsada İMKB tarafından hangi şirketlerin senetlerinin kaç adetinin ne miktarda işlem gördüğüne dair raporlar tutulmaktadır.

IMKB öncelikle şirket yönetimlerinin halka arz etmeyi düşündüğü hisse senetlerini öğrenerek kayıt altına alır. Sermaye piyasası araçlarının satın alınabilmesi için her türlü yoldan yapılmakta olan genel çağrı işlemine ve yapılan çağrının devamında gerçekleştirilmekte olan pay satış işlemine şirketin halka arz ettirilmesi demektir. Hisse senetlerinin kayıt altına alınmasına kote denilmektedir.

Kayıt altına alınması için bildirilmekte olan hisse senetlerinin kabul işlemi için IMKB’ye bildirilen hisse senetleri için izin istenir. İleride meydana gelebilecek değişiler için izin alınmış olan yani kote ettirilmiş olan senetlerin ticari olanaklı olmadığı bilinmelidir. Kote işlemini kısaca açıklamak gerekirse kote ettirilmiş bir senet IMKB tarafından tanınıyor ve alım satımı için sorun yok demektir.

Şirketleri halka açılma sebepleri

Şirket büyümek isteyebilir ve şirket büyüyebilmek için halka arz yolunu tercih edebilir. Şirket rakiplerinin halka açık olması ve bu neden ile de halka açık şirketlerin finansal açıdan daha sağlam olduğunun algılanması şirketin halka açılmasının sebebi olabilir. Şirket içindeki çalışanların performanslarında artış meydana gelebilmesi için şirket bu tür bir motivasyon tekniğini kullanabilir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi