Birincil ve İkincil Piyasa Kavramları

Birincil sermaye piyasası, hisse senedi veya tahvil benzeri menkul kıymetleri ihraç etmekte olan şirketler ile bu menkul kıymetleri satın alan kişilerin doğrudan karşılaştıkları piyasalara verilen isimdir. Bu piyasanın bir diğer ismi ise piyasada pay senedi ve tahvilleriin ilk kez sürülüp ihraç edildiği piyasada denilebilir.

Menkul kıymetler piyasaya ilk kez çıkartılmaktadır ve ilk kez el değiştirmektedir. Bu piyasada şirketin ilk kez çıkarttığı tahviller aracı bir kurum olmadan direk yatırımcıya satılabildiği gibi banka veya aracı kurum vasıtası ile de satılabilmektedir.

İkincil sermaye piyasasında menkul kıymetleri satın alan kişiler ihraçtan satın alan kişiler bunları tekrar paraya çevirmek istediklerinde pay senetleri için asla, tahvillerde ise vadeden önce bunları ihraç etmiş olan kuruluşlara satışını gerçekleştiremezler. Bunları sadece aracı kurumlara borsada satabilirler.

İkincil piyasanın birincil piyasadan en önemli farkı birincil piyasaya daha önce sunulmuş olan ve hala dolaşımda olan değerlerin alınıp satılabildiği piyasa olmasıdır. Bu piyasaların varlığının asla yeni ihraç edilmiş olan menkul kıymetlerin piyasaya sunulması ile oluşmamaktadır.

Menkul kıymet borsalarını ikincil piyasaların en iyi örgütlenmiş hali olarak değerlendirilmek doğru olur. İkincil piyasalar menkul kıymetler için nakit oluşturarak birincil piyasa için olan talebin artmasını sağlar. Birincil piyasanın çalışma şekli sermaye piyasası iken ikincil piyasanın çalışma şekli menkul kıymetlerdir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi