Beta Katsayısı Nedir?

Forex’te yatırımcıların her zaman aldığı riski en aza indirmek için çabaladığı görülmektedir ve riskin en aza indirgenebilmesi için alfa ve beta katsayılarının önemi büyüktür. Yatırımcılar ise portföylerinin oluşturulması esnasında iki risk faktörünü göz önünde bulundurmaktadır. İlk risk hisse senetlerinin kendi içerisindeki riskidir. Bu risk şirketin durumu, içinde bulunduğu koşullar ve yatırımların oluşturduğu riskleri kapsamaktadır.

İkinci risk ise piyasanın genel durumu ve yatırımcıların farklı hisse senetlerine sahip olması yani geniş bir portföye sahip olmaları bu riskin değişmesine neden olmayacaktır. İşte bu iki risk karşısında alfa ve beta katsayıları kullanılarak riskler hesaplanır ve yatırım için doğru kararın verilebilmesi ve riskin azaltılabilmesi için son derece önemlidir.

Beta Katsayısı

Beta katsayısının kullanım amacı hisse senedi ya da menkul kıymetin sistematik riskinin ölçülmesidir. Bu katsayının önemi aslında sistematik risk kavramının bilinmesi ile anlaşılabilmektedir. Piyasanın geneline hakim olan riskin piyasada bulunan şirketlerin tamamını piyasadaki diğer şirketlerden bağımsız olarak etkilemesi ve piyasa koşullarını da belirli bir yönde değiştirmesine sistematik risk denilir. Bu riske verilebilecek en iyi örneğin enflasyon ve faiz oranları olduğunu söyleyebiliriz.

Sistematik riskten yola çıkılarak düşünüldüğünde bir menkul kıymetin değerinin diğer bir ifade ile hisse senedinin fiyat performansının, piyasanın ortalama getiri ve götürüsü ile arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan katsayıdır.

Piyasanın beta katsayısı her daim 1 olarak ifade edilir ve piyasadaki hisse senetleri beta katsayısının rakamları ile ilişkilendirilerek yorumlanır. Hisse senetlerinin beta katsayısına göre yorumlanması esnasında piyasanın beta katsayısından az, eşit ya da fazla olabilme ihtimali bulunmaktadır. Beta katsayılarının karşılaştırılması sayesinde yatırımcılar hisse senetlerinin performanslarını değerlendirmektedir.

Beta Katsayısının 1’e eşit olma durumu: Bu durumda piyasa senedi getirisinin yıllık ya da aylık olarak yapılan hesaplamalar sonucunda piyasa şartları ile doğru orantılı olarak ilerlediği yorumlanabilir.

Beta Katsayısının 1’den küçük olma durumu: Bu durumda yatırımcılar için yapılacak en doğru yorum hisse senedinde meydana gelecek olan hareketin daha dar alanda olacağıdır.

Beta Katsayısının 1’den büyük olma durumu: Bu durumda yapılacak yorum ise hisse senedinde meydana gelen hareketlerin piyasadaki hareketten daha geniş bir yüzdeliğe sahip olduğudur.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi