Basit Faiz ve Bileşik Faiz Ayırma

Faiz, ekonomik hayat için ve bu hayatın devamlılığı için olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Kredi olarak alınan paranın ödeme zamanı geldiğinde anaparaya eklenerek alacaklıya ödenen bedele faiz denmektedir.

Borç veren kişinin parasını işletmesi veya kiraya vermesi gibi bir durum olarak ifade etmek yanlış olmaz. Kirada belirli bir dönemde belli bir rakam ile belirleniyorken, faiz için durum ise farklıdır. Şöyle ki faiz belli bir vadeye kadar anaparanın belirlenmiş bir oranına göre tespit edilmektedir. Faizin belirlenmesine göre bileşik faiz ve basit faiz olmak üzere ikiye ayrılır.

İlk olarak basit faizi ele alacak olursak, anapara üzerinden hesaplanmakta olan faiz türüdür. Örnek verecek olursak eğer, 6 ay vadeli olarak yıllık %10 faiz oranıyla 2000 TL’nin mevduat yapılması durumunda vade sonunda 100 TL kazanılmış olur. Yılın devamı olan diğer 6 ay için ise anaparadan hesaplanarak vade sonunda yine 100 TL kazanılmış olur. Anlaşıldığı üzere her yeni vadede faiz oranı anapara üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir.

Bileşik faiz ise bir vade dönemi boyunca kazanılan faizin anaparaya eklenerek sonraki vade döneminde anaparaya eklenmiş haliyle faiz oranının işletilmesidir. Örnek olarak ise 2000 TL’nin, 6 aylık vadede yıllık %10 faiz oranıyla vade sonunda 100 TL kazanılmış olur. Yıllın diğer 6 aylık dönemi için ise 2100 TL’den faiz oranı hesaplanarak 105 TL kazanılmış olur.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi