Banknot ile Kağıt Para Arasındaki Fark

Banknot, yetkili devlet bankası tarafından çıkartılan kağıt paraya denilmektedir ve altın, döviz, gümüş gibi karşılığı bulunmaktadır. Bu karşılığa göre banknot basılmaktadır. Devlet tedavülde bulunan paralar için tam bir karşılık bulundurmak zorunluluğunda değildir. Paranın karşılığı olarak altın bulundurabilir. Banknotun karşılıklı olması paranın değeri açısından önemlidir.

Karşılığı bulunmayan paralar değersizdir ve satın alma gücü azdır.
Banknot eski dönemlerde kişilerin altın ile alışveriş yapmasından ve bunun piyasada dolaşımının zor olmasından dolayı altın yerine yetkili bir bank tarafından verilen kağıt sertifikalardı.

Bu şekilde oluşturulmuş ve daha sonradan kullanım kolaylığından dolayı ve bu kullanıma olan güvenin artması nedeniyle genel ödeme aracı olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Bankadan alınan banknotların bankada altın olarak karşılığı bulunmaktaydı. Yani bu sertifika ile bankadan altın alınabilmektedir.

Verilen sertifikaların altın olarak tam karşılığı bulunmakta iken günümüzde ise durum değişmiş tam bir karşılık bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise banknotların altına dönüştürülmesinin bir zorunluluk olmaktan çıkartılmasıdır.

Kağıt para ise merkez bankası tarafından bastırılan ve üzerinde değeri yazılan kağıt üzerine basılmakta olan ödeme aracıdır. Pratikte banknot ile kağıt para arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde kağıt paranın da bir karşılığı vardır ve bu karşılık oranında basılmaktadır. Kısaca söylemek gerekirse banknot dediğimiz şey kağıt para ile aynı şeyi ifade etmektedir.

Yorumlar

Parite Vitrini

...

Ekonomi Takvimi